Menu
Menu

Hợp đồng thi công sơn nước cho tất cả công trình sơn nhà lớn nhỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG SƠN NƯỚC

(số …./…./…..)

 

 • Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.
 • Căn cứ vào luật thương mại của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.
 • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày …… tháng …. năm ….., Chúng tôi hai bên gồm có:

BÊN GIAO THI CÔNG SƠN NƯỚC

Ông/Bà: ……………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………….

BÊN NHẬN THẦU SƠN NƯỚC (BÊN B):

Tên đơn vị       : CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG NHÂN THỦY

Đại diện           : ÔNG NGUYỄN BẢO NHÂN  

Trụ sở               : 835/34/3 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, Q.9. TPHCM

Điện Thoại        : 07.7899.7898

Mã số Thuế       : 0315858955

Số tài khoản       : 18110000188987 tại BIDV Chi nhánh Quận 9

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng giao nhận thầu bao gồm những điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 1. Bên A giao cho bên B nhận thi công sơn nhà. Bảng dự toán báo giá là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.
 2. Địa điểm thi công sơn nước: …………………………………..
 3. Thời gian thi công sơn nước
 • Thời gian thi công trong …………… ngày

ĐIỀU II: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng: ………………………. VNĐ

Hình thức hợp đồng: Tiền nhân công và vật tư (theo bảng dự toán đính kèm)

2.Phương thức thanh toán: Được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

3.Loại tiền thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

4.Phương thức thanh toán: Ứng 30% số tiền để mua vật tư tương ứng …………. VNĐ

Số tiền còn lại sẽ được thanh toán 1 lần sau khi nghiệm thu và bàn giao công trình

ĐIỀU III: YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ KỸ THUẬT

 • Bên B đảm bảo thi công đúng quy cách, bảo đảm bảo về biện pháp thi công, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và vật tư trong quá trình thi công.
 • Bên B thực hiện theo thi công phải tuân thủ theo đúng cam kết, yêu cầu vật tư, yêu cầu thiết kế kỹ thuật. Bảo đảm sự bền vững, tính chính xác của các kết cấu xây dựng căn nhà.

ĐIỀU IV: NGHIỆM THU BÀN GIAO & BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

1.Nghiệm thu bàn giao sơn nước:

Việc nghiệm thu hạng mục thi công sơn nhà sẽ thực hiện theo đúng như cam kết giữa 2 bên, nghiệm thu ngay sau khi hoàn thành và bàn giao.

2.Thời gian và điều kiện bảo hành:

–    Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình thi công sơn nước

ĐIỀU V: ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG SƠN NHÀ

Bên A có trách nhiệm:

 • Thanh toán theo Điều II của hợp đồng cho Bên B.

Bên B có trách nhiệm:

 • Đảm bảo thi công sơn nhà, thông qua biện pháp thi công và trang thiết bị thi công với bên A trước khi thực hiện
 • Thi công đúng tiến độ, đúng khối lượng theo theo bảng dự toán đính kèm và đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo quy định trong hợp đồng và theo yêu cầu của Bên A
 • Mọi sự thay đổi về công trình, hoặc phát sinh tăng, giảm phải được sự đồng ý và chấp thuận của Bên A trước khi thi công.
 • Cung cấp dụng cụ, phương tiện, nhân lực đúng tiến độ, đầy đủ và phù hợp với công trình.
 • Tổ chức thi công đảm bảo các quy định về an toàn lao động, bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước cho Công Trình, vật liệu và con Người
 • Trong quá trình thi công phải đảm bảo tài sản khi thi công và chịu trách nhiệm trước bên A và các cơ quan nhà nước về thiệt hại phát sinh xảy ra.
 • Bên B cảm kết bảo đảm an toàn trong thời gian cách ly dịch (covid 19) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Cơ quan chức năng nhà nước có liên quan trong thời gian thi công
 • Cử nhân sự có tay nghề để thực hiện hợp đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như thẩm mỹ của công trình.

ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai Bên cam kết thực hiện đúng Hợp đồng đã ký; Bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết, nếu không tự giải quyết được sẽ đưa sự việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của cơ quan chức năng là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện.
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết, hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bộ, mỗi bộ có 04 trang và mỗi bên giữ 01 (một) bộ, có giá trị như nhau.

 

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

                  Kí và ghi rõ họ tên                                                                                              Kí và ghi rõ họ tên

 

Nếu muốn download hợp đồng thi công sơn nước (TPHCM- Hà Nội) xin để bản quyền (suanhanhanthuy.com)

Xem thêm: Kinh Nghiệm Sơn Nhà & Bảng Giá Thi Công Sơn Tường Tại TPHCM

7 Cách Sơn Chống Thấm Ngoài Trời Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

Chia sẻ bài viết:
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo