Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở trọn gói mới nhất 2023

Hợp đồng sửa chữa nhà ở vô cùng quan trọng, được sử dụng và áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư và đơn vị thi công sửa chữa nhà. Để căn cứ vào hợp đồng 2 bên cùng giám sát và thực hiện đúng theo các điều khoản trong hợp đồng.

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà là gì? Tại sao cần phải có hợp đồng sửa chữa nhà

Là một loại hợp đồng dân sự, do đó Hợp đồng sửa chữa nhà ở cũng mang bản chất của hợp đồng này. Theo đó, Hợp đồng sửa chữa nhà ở là sự thỏa thuận của các bên về thực hiện công việc sửa chữa nhà ở. Trong đó, bên sửa chữa nhà ở sẽ thực hiện những công việc nhất định theo thỏa thuận, sau đó nhận thù lao từ việc sửa chữa nhà ở do bên có nhu cầu sửa chữa nhà ở trả.

Hiện nay, pháp luật chưa quy định mẫu chung của Hợp đồng sửa chữa nhà ở, các bên có thể sử dụng mẫu có sẵn hoặc tự soạn thảo hợp đồng nhưng cần đảm bảo có các nội dung sau:

– Thông tin của các bên ký hợp đồng;

– Nội dung công việc cụ thể;

– Thời gian thực hiện;

– Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;

– Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật;

– Nghiệm thu và bàn giao nhà ở;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Hiệu lực hợp đồng…

hợp đồng sửa chữa nhà

Hình ảnh sửa chữa nhà ở

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở trọn gói đầy đủ nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

HỢP ĐỒNG THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ

(số …/…./…..)

 • Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.
 • Căn cứ vào luật thương mại của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.
 • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng….. năm……….., Chúng tôi hai bên gồm có:

BÊN GIAO THẦU (BÊN A):

Tên đơn vị        : ………………………………………………………………………

Đại diện          : ………………………………………….         Chức vụ : …………………………

Trụ sở              : …………………………………………………………….

Điện thoại       : ……………………………………………………………..

Mã số thuế      : ………………………………………………………………….

BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):

Tên đơn vị        : ………………………………………………………………………………………

Đại diện          : …………………………………….   Chức vụ : ……………………………………..

Trụ sở              : …………………………………………………………….

Điện thoại       : ……………………………………………………………..

Mã số thuế      : ………………………………………………………………….

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng giao nhận thầu bao gồm những điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU I : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 • Bên A giao cho bên B nhận thi công sửa chữa nhà ở
STT Hạng Mục Đơn vị tính Số Lượng M2 Đơn Giá Thành Tiền Ghi chú
1 Đục phá gạch, Tháo dỡ lấy mặt bằng Trọn gói Trọn gói Trọn gói Trọn gói Nhân công hoàn thiện
2 Đổ xà bần lầu 1 + tầng trệt Trọn gói Tron gói Trọn gói Trọn gói Nhân công + tiền xe vận chuyển
3 Làm hệ thống điện nhân công M2 sàn 100 Trọn gói Trọn gói Làm nhân công
4 Ốp gạch M2 100 Trọn gói Làm nhân công
5 Sơn dầu cửa + Alu M2 Trọn gói Trọn gói Trọn gói Nhân công + vật tư
6 Sơn nước nội thất, ngoại thất M2 Trọn gói Trọn gói Trọn gói Nhân công + vật tư
7 Sơn giã bê tông M2 120 Trọn gói Trọn gói Nhân công + vật tư
 • Địa điểm thi công: ………………………………….
 • Thời gian thi công trong ….. ngày

ĐIỀU II: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng: ………….VNĐ (chưa bao gồm VAT 10%)

Nếu có phát sinh thêm hạng mục ngoài bảng bảo giá, sẻ được 2 bên thống nhất giá cả không có trong bản hợp đồng này.

 1. Hình thức hợp đồng: Tiền nhân công và vật tư (theo bảng dự toán đính kèm)
 2. Phương thức thanh toán: Được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Loại tiền thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

 1. Phương thức thanh toán …. đợt:

Đợt 1: Tạm Ứng ……% ngay sau khi kí hợp đồng, tương ứng số tiền …………VNĐ

Đợt 2: Tạm ứng them ……% sau khi công trình thi công được …….% khối lượng công việc, tương ứng  …………. VNĐ

Đợt 3: Thanh toán ……..% Số tiền còn lại tương ứng số tiền ………… VNĐ sẽ được thanh toán hết sau khi nghiệm thu và bàn giao xong công trình.

ĐIỀU III: YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ KỸ THUẬT

 • Bên B đảm bảo thi công đúng quy cách, bảo đảm bảo về biện pháp thi công, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và vật tư trong quá trình thi công.
 • Bên B thực hiện theo thi công phải tuân thủ theo đúng cam kết, yêu cầu vật tư, yêu cầu thiết kế kỹ thuật. Bảo đảm sự bền vững, tính chính xác của các kết cấu xây dựng căn nhà.

ĐIỀU IV: NGHIỆM THU BÀN GIAO & BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

 1. Nghiệm thu bàn giao:

Việc nghiệm thu hạng mục sửa chữa nhà sẽ thực hiện theo đúng như cam kết giữa 2 bên, nghiệm thu ngay sau khi hoàn thành và bàn giao.

2.Thời gian và điều kiện bảo hành:

 • Thời gian bảo hành ……. tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

ĐIỀU V: ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 • Bên A có trách nhiệm:
 • Thanh toán theo Điều II của hợp đồng cho Bên B.
 • Bên B có trách nhiệm:
 • Đảm bảo thi công thông qua biện pháp thi công và trang thiết bị thi công với bên A trước khi thực hiện.
 • Thi công đúng tiến độ, đúng khối lượng theo theo bảng dự toán đính kèm và đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo quy định trong hợp đồng và theo yêu cầu của Bên A
 • Mọi sự thay đổi về công trình, hoặc phát sinh tăng, giảm phải được sự đồng ý và chấp thuận của Bên A trước khi thi công.
 • Cung cấp dụng cụ, phương tiện, nhân lực đúng tiến độ, đầy đủ và phù hợp với công trình.
 • Tổ chức thi công đảm bảo các quy định về an toàn lao động, bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước cho Công Trình, vật liệu và con Người
 • Trong quá trình thi công phải đảm bảo tài sản khi thi công và chịu trách nhiệm trước bên A và các cơ quan nhà nước về thiệt hại phát sinh xảy ra.
 • Cử nhân sự có tay nghề để thực hiện hợp đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như thẩm mỹ của công trình.

ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai Bên cam kết thực hiện đúng Hợp đồng đã ký; Bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết, nếu không tự giải quyết được sẽ đưa sự việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của cơ quan chức năng là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện.
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết, hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bộ, mỗi bộ có 04 trang và mỗi bên giữ 01 (một) bộ, có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

Kí và ghi rõ họ tên                                                                            Kí và ghi rõ họ tên

⇒ Xem thêm:

Hướng dẫn soạn Hợp đồng sửa chữa nhà ở

Khi soạn thảo Hợp đồng sửa chữa nhà ở, cần lưu ý:

– Nêu rõ thông tin của các bên trong hợp đồng:

+ Họ và tên chủ nhà, người đại diện.

+ Địa chỉ thường trú.

+ Số chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

– Thông tin bên nhận sửa nhà:

+ Tên đơn vị, người đại diện nhận sửa nhà.

+ Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ.

+ Mã số doanh nghiệp, mã số thuế.

+ Thông tin liên hệ: Số điện thoại, email, fax…

+ Số tài khoản ngân hàng.

+ Người đại diện cho đơn vị, nhóm người, chức danh, địa chỉ cư trú.

– Phương thức thanh toán cần nêu rõ là tiền mặt hay chuyển khoản? Thanh toán chia nhỏ thành các đợt hay 01 lần? Mệnh giá là ngoại tệ hay VNĐ?…

– Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật trong quá trình sửa chữa.

– Nghiệm thu và bàn giao nhà ở đã sửa chữa xong: Các bên tiến hành thỏa thuận về việc nghiệm thu và bàn giao nhà ở, theo đó bên chủ nhà sẽ theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng sau khi thực hiện xong toàn bộ công đoạn sửa chữa hay một phần công đoạn nào đó.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên như:

+ Bên A cung cấp đủ tài liệu, nội dung sửa chữa, kế hoạch, mục tiêu sửa chữa.

+ Yêu cầu bên B sửa lại cho phù hợp nội dung như đã thỏa thuận.

+ Thanh toán đủ số tiền cho bên B như đã thỏa thuận khi hoàn thành công việc .….

+ Bên B đảm bảo thực hiện công việc đúng tiến độ….

– Khối lượng công việc, chi phí phát sinh khi thực hiện sửa chữa nhà ở: Nêu rõ khối lượng công việc cụ thể; thỏa thuận rõ về việc bên B phải trả thêm chi phí trong trường hợp nào?

– Tiến độ thực hiện: Nêu rõ thời gian cụ thể để thực hiện sửa chữa; thời gian hoàn thiện công việc…

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng:

+ Sau khi hoàn thành xong công việc đã thỏa thuận;

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm bồi thường (nếu có)

– Các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, bão lũ,… mà không thể tiến hành được công việc như đúng thời hạn đã thỏa thuận.

– Hiệu lực hợp đồng: Nêu rõ ngày có hiệu lực của hợp đồng.

Tư vấn thiết kế, cải tạo sửa chữa nhà trọn gói tại TPHCM

Công ty TNHH TM DV xây dựng Nhân Thủy Có trên 10 năm kinh nghiệm sửa chữa nhà, hàng trăm công trình chúng tôi thi công hàng năm.

Những hạng mục được chúng tôi thi công chuyên nghiệp

Cải tạo sửa chữa nhà thi công sơn nhà trọn gói
chống thấm nhà triệt để Làm mái tôn giá rẻ
Đóng trần vách thạch cao Sơn hiệu ứng bê tông
 • Công Ty TNHH TM – DV – XD Nhân Thủy
 • MST: 0315858955
 • 145/1/17 Đỗ Xuân Hợp, P Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM
 • Hotline: 0981 878 997 – 0778 997 898 Mr Nhân
 • Hỗ trợ tư vấn qua Zalo: 0981 878 887

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi!

Nguồn: Luật việt nam – https://luatvietnam.vn/bieu-mau/hop-dong-sua-chua-nha-571-90565-article.html

5/5 - (9 bình chọn)
Chia sẻ bài viết:
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo