Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở – Công ty sửa chữa nhà Nhân Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

HỢP ĐỒNG THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ

(số …/…./…..)

 • Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.
 • Căn cứ vào luật thương mại của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.
 • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng….. năm……….., Chúng tôi hai bên gồm có:

BÊN GIAO THẦU (BÊN A):

Tên đơn vị        : ………………………………………………………………………

Đại diện          : ………………………………………….         Chức vụ : …………………………

Trụ sở              : …………………………………………………………….

Điện thoại       : ……………………………………………………………..

Mã số thuế      : ………………………………………………………………….

BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):

Tên đơn vị        : ………………………………………………………………………………………

Đại diện          : …………………………………….   Chức vụ : ……………………………………..

Trụ sở              : …………………………………………………………….

Điện thoại       : ……………………………………………………………..

Mã số thuế      : ………………………………………………………………….

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng giao nhận thầu bao gồm những điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU I : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 • Bên A giao cho bên B nhận thi công sửa chữa nhà ở
STT Hạng Mục Đơn vị tính Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền Ghi chú
1 Đục phá gạch, Tháo dỡ lấy mặt bằng Trọn gói Trọn gói Nhân công hoàn thiện
2 Đổ xà bần lầu 1 + tầng trệt Trọn gói Tron gói Nhân công + tiền xe vận chuyển
3 Làm hệ thống điện nhân công M2 sàn 100 Làm nhân công
4 Ốp gạch M2 100 Làm nhân công
5 Sơn dầu cửa + Alu M2 Trọn gói Nhân công + vật tư
6 Sơn nước nội thất, ngoại thất M2 Trọn gói Nhân công + vật tư
7 Sơn giã bê tông M2 120 Nhân công + vật tư

Tổng

 
 • Địa điểm thi công: ………………………………….
 • Thời gian thi công trong ….. ngày

ĐIỀU II: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng: ………….VNĐ (chưa bao gồm VAT 10%)

Nếu có phát sinh thêm hạng mục ngoài bảng bảo giá, sẻ được 2 bên thống nhất giá cả không có trong bản hợp đồng này.

 1. Hình thức hợp đồng: Tiền nhân công và vật tư (theo bảng dự toán đính kèm)
 2. Phương thức thanh toán: Được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Loại tiền thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

 1. Phương thức thanh toán …. đợt:

Đợt 1: Tạm Ứng ……% ngay sau khi kí hợp đồng, tương ứng số tiền …………VNĐ

Đợt 2: Tạm ứng them ……% sau khi công trình thi công được …….% khối lượng công việc, tương ứng  …………. VNĐ

Đợt 3: Thanh toán ……..% Số tiền còn lại tương ứng số tiền ………… VNĐ sẽ được thanh toán hết sau khi nghiệm thu và bàn giao xong công trình.

ĐIỀU III: YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ KỸ THUẬT

 • Bên B đảm bảo thi công đúng quy cách, bảo đảm bảo về biện pháp thi công, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và vật tư trong quá trình thi công.
 • Bên B thực hiện theo thi công phải tuân thủ theo đúng cam kết, yêu cầu vật tư, yêu cầu thiết kế kỹ thuật. Bảo đảm sự bền vững, tính chính xác của các kết cấu xây dựng căn nhà.

ĐIỀU IV: NGHIỆM THU BÀN GIAO & BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

 1. Nghiệm thu bàn giao:

Việc nghiệm thu hạng mục sửa chữa nhà sẽ thực hiện theo đúng như cam kết giữa 2 bên, nghiệm thu ngay sau khi hoàn thành và bàn giao.

2.Thời gian và điều kiện bảo hành:

 • Thời gian bảo hành ……. tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

ĐIỀU V: ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 • Bên A có trách nhiệm:
 • Thanh toán theo Điều II của hợp đồng cho Bên B.
 • Bên B có trách nhiệm:
 • Đảm bảo thi công thông qua biện pháp thi công và trang thiết bị thi công với bên A trước khi thực hiện.
 • Thi công đúng tiến độ, đúng khối lượng theo theo bảng dự toán đính kèm và đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo quy định trong hợp đồng và theo yêu cầu của Bên A
 • Mọi sự thay đổi về công trình, hoặc phát sinh tăng, giảm phải được sự đồng ý và chấp thuận của Bên A trước khi thi công.
 • Cung cấp dụng cụ, phương tiện, nhân lực đúng tiến độ, đầy đủ và phù hợp với công trình.
 • Tổ chức thi công đảm bảo các quy định về an toàn lao động, bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước cho Công Trình, vật liệu và con Người
 • Trong quá trình thi công phải đảm bảo tài sản khi thi công và chịu trách nhiệm trước bên A và các cơ quan nhà nước về thiệt hại phát sinh xảy ra.
 • Cử nhân sự có tay nghề để thực hiện hợp đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như thẩm mỹ của công trình.

ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai Bên cam kết thực hiện đúng Hợp đồng đã ký; Bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết, nếu không tự giải quyết được sẽ đưa sự việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của cơ quan chức năng là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện.
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết, hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bộ, mỗi bộ có 04 trang và mỗi bên giữ 01 (một) bộ, có giá trị như nhau.

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B 

               Kí và ghi rõ họ tên                                                                            Kí và ghi rõ họ tên

⇒ Xem thêm: Mẫu đơn xin sửa nhà chống dột

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sửa chữa nhà thì hãy liên hệ chúng tôi:

Công ty sửa chữa nhà Nhân Thủy

Hotline: 0778997898 – 0981878997

Email: xaydungnhanthuy@gmail.com

Trên đây là mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở chi tiết, Bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào những vị trống.

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ bài viết:
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo